Covid-19 Prophylaxis Protocol

Home Zelenko Prophylaxis Protocol
 • English
 • Afrikaans
 • Arabic
 • Chinese
 • Croatian
 • Dutch
 • Finnish
 • French
 • German
 • Hebrew
 • Hungarian
 • Italian
 • Japanese
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish
 • Turkish

Zelenko Covid-19 Prophylaxis Protocol

Prophylaxis is an action taken to prevent or protect against a specified disease.  Greek in origin, from the word "phylax", meaning "to guard" and "watching."    

Low Risk Patients

Young healthy people do not need prophylaxis against Covid 19.  In young and healthy people, this infection causes mild cold-like symptoms.  It is advantageous for these patients to be exposed to Covid-19, build up their antibodies and have their immune system clear the virus.  This will facilitate the development of herd immunity and help prevent future Covid-19 pandemics.  However, if these patients desire prophylaxis against Covid-19, then they should take the protocol noted below.

Moderate Risk Patients

Patients from this category are healthy but have high potential viral-load exposure.  This group includes medical personnel, caregivers of high-risk patients, people who use public transportation, first responders and other essential personnel who are crucial to the continued functioning of society.  These patients should be encouraged to take prophylaxis against Covid-19 in accordance with the protocol noted below.

High Risk Patients

Patients are considered high risk if they are over the age of 45, or if they are younger than 45 but they have comorbidities, that is, they have other health conditions that put them at risk.  These patients have between a 5 to 10% mortality rate if they are infected with Covid-19.  These patients should be strongly encouraged to take prophylaxis against Covid-19 in accordance with the protocol noted below.

Protocol for Low and Moderate Risk Patients:

Elemental Zinc 25mg 1 time a day Vitamin D3 5000iu 1 time a day Vitamin C 1000mg 1 time a day  Quercetin 500mg 1 time a day until a safe and efficacious vaccine becomes available If Quercetin is unavailable, then use Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400mg 1 time a day

Protocol for High Risk Patients:

Elemental Zinc 25mg once a day  Vitamin D3 5000iu 1 time a day Hydroxychloroquine (HCQ) 200mg 1 time a day for 5 days, then 1 time a week until a safe and efficacious vaccine becomes available If HCQ is unavailable, then use the Protocol for Low and Moderate Risk Patients.
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/
 3. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
 4. https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

Zelenko Covid-19 Profilakse Protokol

Webtuiste: Vladimirzelenkomd.com

  Profilakse is 'n aksie wat geneem word om teen 'n siekte te beskerm of te voorkom. Dit is afkomstig van die Griekse woord "phylax" wat beteken "om te waak oor" en "dophou."

Lae risiko pasiënte

Jong gesonde mense het nie profilakse teen Covid-19 nodig nie. In jong en gesonde mense, veroorsaak hierdie infeksie geringe verkoue tipe simptome. Dit is voordelig vir hierdie pasiënte om bloodgestel te word aan Covid-19, hul teenliggaampies op te bou en hul immuniteitstelsel die virus laat opklaar. Hierdie sal die ontwikkeling van kudde-immuniteit fasiliteer om sodoende toekomstige Covid-19 pandemies te help voorkom. Indien hierdie pasiënte tog profilakse verlang teen Covid-19, dan moet hulle die protokol hieronder genoteer neem.

Matige risiko pasiënte

Pasiënte in hierdie kategorie is gesond, maar het hoë potensiële blootstelling aan virale lading. Hierdie groep sluit in mediese personeel, versorgers van hoë risiko pasiënte, mense wie publieke vervoer gebruik, nooddiens personeel asook ander noodsaaklike personeel wie deurslaggewend tot die voortgesette funksionering van die samelewing is. Hierdie pasiënte behoord aangemoedig te word om profilakse in ooreenstemming met die protokol hieronder genoteer te neem.

Hoë risiko pasiënte

Pasiënte word as hoë risiko geag indien hulle oor 45 is, of indien hulle komorbiditeite het, dit beteken dat hulle ander gesondheidstoestande het, wat hulle in gevaar stel. Hierdie pasiënte het tussen ‘n 5 en 10% sterftesyfer indien hulle besmet word met Covid-19. Hierdie  pasiënte  behoord sterk aangemoedig te word om profilakse teen Covid-19 in ooreenstemming met die protokol hieronder genoteer te neem.   Protokol vir Lae en Matige risiko pasiënte: Elementêre sink 25mg 1 maal per dag 1 Vitamin D 5000iu 1 maal per dag Vitamin C 1000mg 1 maal per dag 2 Quercetin 500mg 1 maal per dag totdat 'n veilige en doeltreffende entstof beskikbaar word Indien Quercetin nie beskikbaar is nie, neem dan Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400mg 1 maal per dag 3   Protokol vir Hoë risiko pasiënte: Elementêre sink 25mg 1 maal per dag Vitamin D 5000iu 1 maal per dag Hidroksichlorokien (HCQ 4) 200mg 1 maal per dag vir 5 dae, dan 1 maal 'n week totdat 'n veilige en doeltreffende entstof beskikbaar word Indien HCQ nie beskikbaar is nie, gebruik dan die protokol vir Lae en Matige risiko pasiënte.
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/
 3. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
 4. https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

بروتوكول زيلينكو (Zelenko) كوفيد-١٩ الوقائي

 

 الموقع: Vladimirzelenkomd.com

 

 الوقاية هي إجراء يتم اتخاذه للوقاية من مرض محدد أو الحماية منه. مأخوذه من

 كلمة "phylax" اليونانية الأصل، والتي تعني "للحراسة" و "المشاهدة".

 

المرضى ذوي معدل الخطورة المنخفضة:

 لا يحتاج الشباب الأصحاء إلى الوقاية من كوفيد 19. هذا يحدث عند الشباب والأصحاء، تسبب العدوى أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد.  من المفيد أن يتعرض هؤلاء لمرض كوفيد-١٩، حيث يبني الأجسام المضادة ويجعل جهاز المناعة لديهم يتخلص من الفيروس.  هذا سوف يسهل

 تطوير مناعة القطيع والمساعدة في منع أوبئة كوفيد-١٩ في المستقبل.  ومع ذلك ، إذا كان لدى هؤلاء المرضى

 الرغبة في الوقاية من كوفيد-١٩ ، فعليهم أن يأخذوا البروتوكول المذكور أدناه.

 

المرضى ذوي معدل الخطورة المتوسطة :

 المرضى من هذه الفئة يتمتعون بصحة جيدة ولكن لديهم احتمالية عالية للتعرض للحمل الفيروسي.  تشمل هذه المجموعة

 الطاقم الطبي ، ومقدمو الرعاية للمرضى المعرضين لمخاطر عالية ، والأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام ، المستجيبين الأوائل والموظفين الأساسيين الآخرين الذين هم حاسمون لاستمرار عمل المجتمع.  هؤلاء يجب تشجيع المرضى على تطبيق الوقاية من كوفيد-١٩ وفقًا للبروتوكول المذكور أدناه.

 

المرضى ذوي معدل الخطورة العالية:

 يعتبر هؤلاء المرضى معرضين لخطر كبير سواء كانوا فوق سن ٤٥، أو إذا كانوا أصغر من ٤٥ ولكنهم لديهم أمراض مصاحبة، أي لديهم ظروف صحية أخرى تعرضهم للخطر.

هؤلاء المرضى يكونون بين ٥ إلى ١٠٪ من معدل الوفيات إذا كانوا مصابين بـ كوفيد-١٩.

يجب أن يتم تشجيع هؤلاء المرضى بقوة على اتخاذ الوقاية من كوفيد-١٩ وفقًا للبروتوكول المذكور أدناه.

 

 البروتوكول الخاص بالمرضى ذوي معدل الخطورة المنخفضة والمتوسطة:

 عنصر الزنك 25 مجم مرة في اليوم

 فيتامين د 5000 وحدة دولية مرة واحدة في اليوم

 فيتامين سي 1000 مجم مرة في اليوم

 Quercetin 500mg مرة واحدة في اليوم حتى يتوفر لقاح آمن وفعال

 إذا كان Quercetin غير متوفر ، فاستخدم Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 مجم مرة واحدة في اليوم

 

البروتوكول الخاص بالمرضى ذوي معدل الخطورة العالية :

 عنصر الزنك 25 مجم مرة في اليوم

 فيتامين د 5000 وحدة دولية مرة واحدة في اليوم

 Hydroxychloroquine (HCQ) 200 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 5 أيام ، ثم مرة واحدة في الأسبوع حتى تصبح آمنة ويتوفر لقاح فعال إذا كان HCQ غير متوفر ، فاستخدم البروتوكول للمرضى ذوي المخاطر المنخفضة والمتوسطة.

 

Zelenko Covid-19 预防方案

 

低風險患者

年轻健康的人不需要预防Covid19。在年轻健康的人中,这种感染会引起轻微的感冒样症状。 对于这些患者而言,暴露于Covid-19,积累抗体并使其免疫系统清除病毒是有利的。 这将促进牛群免疫力的发展,并有助于预防未来的Covid-19大流行。 但是,如果这些患者希望预防Covid-19,则应采取以下方案。  

中等風險患者

这类患者健康,但潜在的病毒载量很高。 该组包括医务人员,高危患者的护理人员,使用公共交通工具的人员,急救人员和其他对社会的持续运作至关重要的基本人员。 应鼓励这些患者按照以下规程预防Covid-19。  

高風險患者

如果患者超过45岁,或者年龄小于45岁,但患有合并症,即患有其他健康状况,则被视为高危患者。 这些患者如果感染了Covid-19,死亡率将在5%至10%之间。 强烈鼓励这些患者按照以下规程预防Covid-19。   Protocol for Low and Moderate Risk Patients: 锌元素(Elemental Zinc) 25mg 一天一次 維他命D3 5000IU 一天一次 維他命C 1000mg 一天一次 Quercetin 500mg 每天一次,直到可获得安全有效的疫苗为止 如果没有槲皮素,则每天一次使用Epigallocatechin-gallate(EGCG)400mg   Protocol for High Risk Patients: 锌元素(Elemental Zinc)  25mg  一天一次 維他命D3 5000IU  一天一次 羟氯喹(Hydroxychloroquine) 200mg 每天1次,共5天,然后每周1次,直到可获得安全有效的疫苗 如果沒有HCQ,则对低危和中危患者使用该方案。

Covi-19 protokol za profilaksu Zelenko

Web stranica: Vladimirzelenkomd.com

  Profilaska je djelovanje poduzeto kako bi spriječilo ili zaštitilo od određene bolesti. Riječ dolazi od grčke riječi „phylax“ što znači „čuvati“ i „paziti“.  

Pacijenti s niskim rizikom

Mladi zdravi ljudi ne trebaju profilaksu kako bi se zaštitili od Covida-19. U mladim i zdravim ljudima, ovaj virus uzrokuje simptome blage prehlade. Za ove pacijente je povoljno da se izlože Covidu-19, kako bi stvorili antitijela i kako bi svoj imunološki sustav očistili od virusa. To bi olakšalo razvoj imuniteta zajednice te bi pomoglo spriječiti Covid-19 pandemiju u budućnosti.  

Pacijenti s umjerenim rizikom

Pacijenti iz ove kategorije su zdravi, ali imaju visoku mogućnost izloženosti virusnom opterećenju. Ova grupa uključuje medicinsko osoblje, njegovatelje u kategoriji pacijenata s visokim rizikom, ljude koji koriste javni prijevoz, osobe koje prve dolaze i pružaju pomoć na mjestu nesreće i drugo osoblje bitno za kontinuirano funkcioniranje društva. Ovi pacijenti trebaju biti ohrabreni za korištenje profilakse protiv Covida-19 prema protokolu navedenom u nastavku.  

Pacijenti s visokim rizikom

Pacijenti se smatraju visokorizičnima ako su stariji od 45 godina ili ako su mlađi od 45, ali imaju popratne bolesti, što znači da imaju druge zdravstvene situacije koje ih izlažu riziku. Ovi pacijenti imaju stopu smrtnosti između 5 i 10% ako se zaraze Covidom-19. Ovi pacijenti trebaju strogo ohrabrenje za korištenje profilakse protiv Covida-19 prema protokolu navedenom u nastavku.   Protokol za pacijente s niskim i umjerenim rizikom: Elementarni Cink 25 mg 1 dnevno[1] Vitamin  D 5000iu 1 dnevno Vitamin C 1000 mg 1 dnevno[2] Kvercetin 500 mg 1 dnevno, sve dok sigurno i djelotvorno cjepivo ne postane dostupno Ako je kvercetin nedostupan, tada treba koristiti epigalokatehin-galat (EGCG) 400mg 1 dnevno[3]   Protokol za pacijente s visokim rizikom:  Elementarni Cink 25 mg jednom dnevno Vitamin  D 5000iu 1 dnevno Hidroksiklorokin (HCQ[4]) 200 mg 1 dnevno, 5 dana, nakon toga 1 tjedno sve dok sigurno i djelotvorno cjepivo ne postane dostupno Ako HCQ nije dostupan, tada treba koristiti Protokol za pacijente s niskim i umjerenim rizikom.    
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ [3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 [4] https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

Zelenko Covid-19 Profylaxeprotocol

Website: Vladimirzelenkomd.com

Profylaxe is een preventieve actie om een ​​bepaalde ziekte te voorkomen of iemand ertegen te beschermen. Het woord komt van het griekse woord "phylax", wat "bewaken" en "waken" betekent.

Patiënten met een laag risico

Jonge, gezonde mensen hebben geen preventie tegen Covid 19 nodig. Bij jonge en gezonde mensen veroorzaakt deze infectie milde verkoudheidsverschijnselen. Voor deze patiënten is het gunstig om aan Covid-19 te worden blootgesteld. Hun antilichamen bouwen zich op en hun immuunsysteem ontdoet het lichaam van het virus. Dit zal de ontwikkeling van groepsimmuniteit vereenvoudigen en toekomstige Covid-19-pandemieën helpen te voorkomen. Echter wanneer deze patiënten preventie tegen Covid-19 wensen, kunnen ze het onderstaande protocol volgen.

Patiënten met gemiddeld risico

Patiënten uit deze categorie zijn gezond, maar hebben potentieel een grote kans op blootstelling van het virus. Deze groep bevat medisch personeel, zorgverleners van hoogrisicopatiënten, mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer, eerstehulpverleners en ander essentieel personeel dat cruciaal is voor het goed functioneren van de samenleving. Deze patiënten moeten worden aangemoedigd om profylaxe tegen Covid-19 te gebruiken in overeenstemming met het onderstaande protocol.

Patiënten met een hoog risico

Patiënten worden als een hoog risico beschouwd wanneer ze ouder zijn dan 45, of als ze jonger zijn dan 45 maar comorbiditeit hebben, dat wil zeggen dat ze andere gezondheidsproblemen hebben die hen in gevaar kan brengen. Deze patiënten hebben een sterftecijfer tussen 5 en 10% als ze besmet zijn met Covid-19. Deze patiënten moeten sterk worden aangemoedigd om profylaxe tegen Covid-19 te gebruiken in overeenstemming met het onderstaande protocol.

Protocol voor patiënten met een laag en matig risico

Zink 25 mg 1 keer per dag Vitamine D 5000iu 1 keer per dag Vitamine C 1000 mg 1 keer per dag Quercetine 500 mg 1 keer per dag totdat er een veilige en werkzame vaccin beschikbaar is Als Quercetine niet beschikbaar is, gebruik dan Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 mg 1 keer per dag Protocol voor patiënten met een hoog risico Zink 25 mg 1 keer per dag Vitamine D 5000iu 1 keer per dag Hydroxychloroquine (HCQ) 200 mg 1 keer per dag gedurende 5 dagen, daarna 1 keer per week totdat er een veilige en werkzame vaccin beschikbaar is Als HCQ niet beschikbaar is, gebruik dan het protocol voor patiënten met een laag en matig risico.
3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ 4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/

Zelenko Covid-19 -profylaksiaprotokolla

Verkkosivusto: Vladimirzelenkomd.com

  Profylaksia on toimenpide tietyn taudin ehkäisemiseksi tai suojaamiseksi sitä vastaan. Sana on peräisin kreikan kielestä, sanasta "phylax", joka tarkoittaa "vartiointia" ja "tarkkailua".   Matalan riskin potilaat Nuoret terveet ihmiset eivät tarvitse profylaksiaa Covid 19:ta vastaan. Nuorilla ja terveillä ihmisillä tämä infektio aiheuttaa lieviä vilustumisen kaltaisia oireita. Näille potilaille on edullista altistua Covid-19:lle, kehittää vasta-aineita ja antaa heidän  immuunijärjestelmän käsitellä virus. Tämä edesauttaa laumaimmuniteetin kehittymistä ja auttaa ehkäisemään tulevia Covid-19-pandemioita. Jos nämä potilaat kuitenkin haluavat ennalta ehkäisevää hoitoa Covid-19:ta vastaan, heidän on noudatettava alla esitettyä protokollaa.   Keskisuuren riskin potilaat Tämän ryhmän potilaat ovat terveitä, mutta heillä on suuri potentiaalinen virus kuormitus altistus. Tähän ryhmään kuuluvat sairaanhoitohenkilöstö, korkean riskin potilaiden hoitajat, julkista liikennettä käyttävät ihmiset, ensiapuhenkilökunta ja muu olennaisen tärkeä henkilöstö, joka on välttämätön yhteiskunnan jatkuvan  toimivuuden kannalta. Näitä potilaita tulisi kannustaa tekemään profylaksia Covid-19:ta vastaan alla esitetyn protokollan mukaisesti.   Korkean riskin potilaat Potilailla arvioidaan olevan korkea riski, jos he ovat yli 45-vuotiaita tai jos he ovat alle 45-vuotiaita, mutta heillä on samanaikaisia sairauksia, toisin sanoen heillä on muita terveysongelmia, jotka asettavat heidät vaaraan. Näillä potilailla kuolleisuusaste on 5-10%, jos he saavat Covid-19-tartunnan. Näitä potilaita olisi vahvasti rohkaistava ehkäisemään Covid-19:ta alla esitetyn protokollan mukaisesti.   Protokolla matalan ja keskisuuren riskin potilaille: Sinkki (ei yhdisteenä) 25 mg kerran päivässä, alaviite 1 D-vitamiini 5000 iu kerran päivässä C-vitamiini 1000 mg kerran päivässä, alaviite 2 Kversetiini 500 mg kerran päivässä, kunnes turvallinen ja tehokas rokote tulee saataville. Jos kvertsetiiniä ei ole käytettävissä, käytä epigallokatekiinigallaattia (EGCG) 400 mg kerran päivässä, alaviite 3   Protokolla korkean riskin potilaille: Sinkki (ei yhdisteenä)25 mg kerran päivässä D-vitamiini 5000 iu kerran päivässä Hydroksiklorokiini (HCQ, alaviite 4) 200 mg kerran päivässä 5 päivän ajan, sitten kerran viikossa, kunnes turvallinen ja tehokas rokote on saatavilla. Jos HCQ ei ole käytettävissä, käytä matalan ja keskisuuren riskin potilaiden protokollaa.   Katso alaviitteet englanninkielisen ohjeen kohdalta.

Covid-19 : Protocole prophylactique Zelenko

Site Web : vladimirzelenkomd.com

  La prophylaxie est une action prise pour prévenir ou protéger d’une maladie spécifique. Ce mot a une origine grecque, et est construit à partir de "phylax", signifiant "protéger", "préserver".  

Patients à risque faible

Les jeunes gens en bonne santé ne nécessitent pas de prophylaxie contre la Covid 19. Chez les personnes jeunes et en bonne santé, cette infection provoque des symptômes modérés, comme ceux d’un rhume. Il est avantageux pour ces patients d’être exposés à la Covid 19, pour développer leurs anticorps et laisser leur système immunitaire combattre le virus. Cela facilitera le développement d’une immunité acquise, et aidera à prévenir de futures pandémies de la Covid 19. Malgré cela, si ces patients désirent une prophylaxie contre la Covid 19, alors ils devraient prendre le protocole décrit ci-dessous.  

Patients à risque modéré

Les patients de cette catégorie sont en bonne santé, mais ont une haute potentialité d’exposition à une charge virale. Ce groupe inclut le personnel médical, le personnel soignant des patients à haut risque, les personnes qui utilisent les transports en commun, le personnel en première ligne, et les personnels essentiels qui sont cruciaux à la pérennité de notre société. Ces patients devraient être encouragés à prendre une prophylaxie contre la Covid 19, en accord avec le protocole décrit ci-dessous.  

Patients à Haut Risque

Les patients sont considérés à haut risque s’ils sont âgés de plus de 45 ans, ou s’ils sont âgés de moins de 45ans avec des comorbidités, c’est à dire qu’ils ont d’autres problèmes de santé qui les sensibilisent au risque. Ces patients ont un taux de mortalité de 5 à 10% s’ils sont infectés par la Covid 19. Ces patients devraient être fortement encouragés à prendre la prophylaxie contre la Covid 19 en accord avec le protocole décrit ci-dessous.   Protocole pour les patients à risque faible ou modéré : Zinc base : 25 mg 1 fois par jour[1] Vitamine D : 5000 ui 1 fois par jour Vitamine C : 1000 mg 1 fois par jour[2] Quercétine : 500 mg 1 fois par jour jusqu’à ce qu’un vaccin sûr et efficace devienne disponible Si la Quercétine n’est pas disponible, alors proposer Epigallocatéchine-gallate (EGCG) : 400 mg, 1 fois par jour[3]   Protocole pour les patients à haut risque : Zinc base : 25 mg 1 fois par jour Vitamine D : 5000 ui 1 fois par jour Hydroxychloroquine (HCQ[4]) : 200 mg 1 fois par jour pendant 5 jours, puis 1 fois par semaine jusqu’à ce qu’un vaccin sûr et efficace devienne disponible. Si l’HCQ n’est pas disponible, alors utiliser le protocole destiné aux patients à risque faible ou modéré.
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ [3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 [4] https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1  

Zelenko Covid-19 Prophylaxe Protokoll 

Website: Vladimirzelenkomd.com 

Prophylaxe ist eine Maßnahme zur Vorbeugung oder zum Schutz vor einer bestimmten Krankheit. Griechischer Herkunft, vom Wort "Phylax", was "bewachen" und "beobachten" bedeutet. 

Patienten mit geringem Risiko 

Junge gesunde Menschen brauchen keine Prophylaxe gegen Covid 19.  Bei jungen und gesunden Menschen verursacht diese Infektion leichte Erkältungssymptome.  Es ist vorteilhaft für diese Patienten, Covid-19 ausgesetzt zu sein, ihre Antikörper aufzubauen und ihr Immunsystem das Virus klären zu lassen.  Dies wird die Entwicklung der Herdenimmunität erleichtern und dazu beitragen, zukünftige Covid-19-Pandemien zu verhindern.  Wenn diese Patienten jedoch eine Prophylaxe gegen Covid-19 wünschen, sollten sie das unten angegebene Protokoll anwenden. 

Patienten mit mittlerem Risiko 

Patienten aus dieser Kategorie sind gesund, haben jedoch ein hohes Risiko einer Virusbelastung.  Zu dieser Gruppe gehören medizinisches Personal, Betreuer von Hochrisikopatienten, Personen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Ersthelfer und anderes wichtige Personal, das für das weitere Funktionieren der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist.  Diese Patienten sollten ermutigt werden, eine Prophylaxe gegen Covid-19 gemäß dem unten angegebenen Protokoll durchzuführen.  Hochrisikopatienten Patienten gelten als Hochrisiko, wenn sie älter als 45 Jahre sind oder wenn sie jünger als 45 Jahre sind, aber Komorbiditäten haben, dh sie haben andere Gesundheitszustände, die sie gefährden.  Diese Patienten haben eine Sterblichkeitsrate zwischen 5 und 10%, wenn sie mit Covid-19 infiziert sind.  Diese Patienten sollten nachdrücklich aufgefordert werden, eine Prophylaxe gegen Covid-19 gemäß dem unten angegebenen Protokoll durchzuführen. 

Protokoll für Patienten mit geringem und mittlerem Risiko: 

Elementares Zink 25 mg 1 Mal am Tag  Vitamin D 5000iu 1 Mal am Tag  Vitamin C 1000mg 1 mal am Tag  Quercetin 500 mg 1 Mal täglich, bis ein sicherer und wirksamer Impfstoff verfügbar wird Wenn Quercetin nicht verfügbar ist, verwenden Sie Epigallocatechingallat (EGCG) 400 mg 1 Mal täglich

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/

 

Protokoll für Hochrisikopatienten:

Elementares Zink 25 mg einmal täglich  Vitamin D 5000iu 1 mal am Tag  Hydroxychloroquin (HCQ) 200 mg 1 Mal täglich für 5 Tage, dann 1 Mal pro Woche, bis ein sicherer und wirksamer Impfstoff verfügbar wird Wenn HCQ nicht verfügbar ist, verwenden Sie das Protokoll für Patienten mit geringem und mittlerem Risiko. 

ב"ה

פרוטוקול מניעה של זלנקו קוביד -19

Twitter: @zev_dr

מניעה היא פעולה שנעשית למניעה או הגנה מפני מחלה מוגדרת.

חולים בסיכון נמוך:

אנשים בריאים צעירים אינם זקוקים למניעה נגד קוביד 19. אצל צעירים ובריאים זיהום זה גורם לתסמינים קלים דמויי הצטננות. יתרון לחולים אלו להיחשף ל- Covid-19, לבנות את הנוגדנים שלהם ולמערכת החיסונית שלהם לנקות את הנגיף. זה יקל על התפתחות חסינות העדר ויעזור במניעת מגפות קוביד -19 עתידיות. עם זאת, אם מטופלים אלה רוצים מניעה נגד קוביד 19, עליהם לנקוט בפרוטוקול המפורט להלן.

חולי סיכון בינוני:

חולים מקטגוריה זו בריאים אך הם בעלי חשיפה גבוהה לעומס נגיפי. קבוצה זו כוללת אנשי רפואה, מטפלים בחולים בסיכון גבוה, אנשים המשתמשים בתחבורה ציבורית או עשויים להיחשף באופן אחר, מגיבים ראשונים ואנשי כוח חיוניים אחרים החשובים להמשך תפקודה של החברה. יש לעודד חולים אלה לנקוט במניעה נגד Covid-19 בהתאם לפרוטוקול המצוין להלן.

חולים בסיכון גבוה:

חולים נחשבים לסיכון גבוה אם הם מעל גיל 60, או אם הם מתחת לגיל 60, אך יש להם מחלות נלוות, כלומר יש להם מצבים בריאותיים אחרים שמסכנים אותם. חולים אלו הם בעלי שיעור תמותה של 5 עד 10% אם הם נגועים ב- Covid-19. יש לעודד בחולים אלה ליטול טיפול מונע נגד Covid-19 בהתאם לפרוטוקול המצוין להלן.

 

פרוטוקול לחולי סיכון נמוך ובינוני:

אבץ אלמנטרי 25 מ"ג אחד ביום [1]

ויטמין C 1000 מ"ג פעם ביום [2]

קוורצטין 500 מ"ג (OTC) פעם ביום

אם קוורצטין אינו זמין, השתמש ב- Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400mg (OTC) פעם ביום [3]

 

פרוטוקול לחולים בסיכון גבוה:

אבץ אלמנטרי 25 מ"ג פעם ביום

Hydroxychloroquine (HCQ[4])  200 מ"ג פעם ביום למשך 5 ימים, ואז פעם בשבוע

אם HCQ אינו זמין, השתמש בפרוטוקול לחולי סיכון נמוך ובינוני

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ [3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 [4] https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

Zelenko Covid-19 profilaxis protokoll

Weboldal: Vladimirzelenkomd.com

A profilaxis egy meghatározott betegség megelőzésére vagy az azzal szembeni védekezésre irányuló intézkedés. Görög eredetű, a "phylax" szóból, jelentése "őrzés" és "figyelés".  

Alacsony veszélyeztetettségű emberek

Az egészséges fiataloknak nincs szükségük profilaxisra a Covid-19 ellen. Fiatal és egészséges embereknél ez a fertőzés enyhe megfázásszerű tüneteket okoz. Ezeknek a betegeknek előnyös, ha Covid-19-nek vannak kitéve, felépítik antitestjeiket és az immunrendszerük megszabaditja őket a vírustól. Ez a folyamat megkönnyíti az immunitás kialakulását és segít megelőzni a jövőbeli Covid-19 járványokat. Ha azonban ezek a betegek profilaxisra vágynak a Covid-19 ellen, akkor az alábbiakban leírt protokollt kell alkalmazniuk.  

Mérsékelten veszélyeztetett emberek

Az ebbe a kategóriába tartozó emberek egészségesek, de jobban ki vannak téve a potenciális vírusterhelésnek. Ebbe a csoportba tartoznak az egészségügyi személyzet, az erősen veszélyeztetett betegek gondozói, a tömegközlekedést használók, az elsősegélynyújtók és a társadalom folyamatos működéséhez nélkülözhetetlen egyéb alapvető személyzet. Ezeket az embereket ösztönözni kell a Covid-19 elleni profilaxisra az alábbiakban leírt protokollnak megfelelően.   

Erősen veszélyeztetett emberek

Azokat tekintik erősen veszélyeztetettnek, akik 45 évnél idősebbek, vagy 45 évnél fiatalabbak, de társbetegségeik vannak, vagyis olyan más egészségügyi állapotaik vannak, amelyek veszélyeztetik őket. Ezeknek a betegeknek a halálozási aránya 5–10% között van, ha Covid-19-al fertőzöttek. Ezeket az embereket határozottan ösztönözni kell a Covid-19 elleni profilaxisra az alábbiakban leírt protokollnak megfelelően.   Protokoll az alacsony és mérsekelten veszélyeztetett emberek számára Elemi cink 25mg naponta 1 alkalommal D-vitamin 5000iu naponta 1 alkalommal C-vitamin 1000mg naponta 1 alkalommal Quercetin 500mg naponta egyszer, amíg rendelkezésre áll egy biztonságos és hatékony vakcina Ha a Quercetin nem szerezhető be, akkor használja az Epigallocatechin-gallate (EGCG)-t, 400 mg-ot naponta egyszer.   Protokoll az erősen veszélyeztetett emberek számára: Elemi cink 25mg naponta egyszer D-vitamin 5000iu naponta 1 alkalommal Hidroxi-klórokin (HCQ) 200 mg naponta egyszer, 5 napig, majd hetente egyszer, amíg rendelkezésre áll egy biztonságos és hatékony vakcina Ha a HCQ nem szerezhető be, akkor használja az alacsony és mérsékelten veszélyeztetett emberek számára felvázolt protokollt.

Protocollo di profilassi Zelenko Covid-19

Sito web: Vladimirzelenkomd.com

  La profilassi è un'azione intrapresa per prevenire o proteggere contro una specifica malattia. Di origine greca, dalla parola "phylasso", che significa "custodire" e "guardare".  

Pazienti a basso rischio

Le persone giovani e sane non hanno bisogno di profilassi contro il Covid-19. Nelle persone giovani e sane, questa infezione causa lievi sintomi simili al raffreddore. È vantaggioso che questi pazienti siano esposti al Covid-19, rafforzino i loro anticorpi e permettano al loro sistema immunitario di eliminare il virus. Ciò faciliterà lo sviluppo dell'immunità di gregge e aiuterà a prevenire future pandemie di Covid-19. Tuttavia, se questi pazienti desiderano la profilassi contro il Covid-19, devono seguire il protocollo indicato di seguito.  

Pazienti a rischio moderato

I pazienti in questa categoria sono sani ma hanno un alto potenziale di esposizione alla carica virale. Questo gruppo comprende il personale medico, chi accudisce pazienti ad alto rischio, le persone che usano i mezzi pubblici, gli operatori di pronto intervento e altro personale essenziale che è fondamentale per il funzionamento continuativo della società. Questi pazienti dovrebbero essere incoraggiati a seguire la profilassi contro il Covid-19 in conformità con il protocollo indicato di seguito.  

Pazienti ad alto rischio

I pazienti sono considerati ad alto rischio se hanno più di 45 anni, o se hanno meno di 45 anni ma hanno comorbidità, cioè hanno altre condizioni di salute che li mettono a rischio. Questi pazienti hanno un tasso di mortalità compreso tra il 5 e il 10% se sono infettati dal Covid-19. Questi pazienti devono essere fortemente incoraggiati a seguire la profilassi contro il Covid-19 in conformità con il protocollo indicato di seguito.  

Protocollo per pazienti a rischio basso e moderato:

Zinco Elementare 25mg 1 volta al giorno1 Vitamina D 5000iu 1 volta al giorno Vitamina C 1000mg 1 volta al giorno 2 Quercetina 500mg 1 volta al giorno fino a quando un vaccino sicuro ed efficace non sia disponibile. Se la Quercetina non è disponibile, allora usare gallato di epigallocatechina (EGCG) 400mg 1 volta al giorno3  

Protocollo per pazienti ad alto rischio:

Zinco Elementare 25mg 1 volta al giorno Vitamina D 5000iu 1 volta al giorno Idrossiclorochina (HCQ4) 200mg 1 volta al giorno per 5 giorni, poi 1 volta alla settimana fino a quando un vaccino sicuro ed efficace non sia disponibile. Se l’HCQ non è disponibile, allora seguire il protocollo per pazienti a rischio basso e moderato.  
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ 3 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 4 https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

 

Zelenko-protokollen

Behandlingsplan for pasienter med Covid-19 symptomer

Prehospital Management

Grunnleggende prinsipper

Behandle pasienter basert på klinisk mistanke så snart som mulig, helst innen de første 5 dagene av symptomene. Utfør PCR-testing, men ikke hold tilbake behandlingen i påvente av resultater.

Risikostratifiser pasienter

Lavrisikopasient - Yngre enn 45, ingen komorbiditeter og klinisk stabil Høyrisikopasient - Eldre enn 45, yngre enn 45 med komorbiditet eller klinisk ustabil

Behandlingsalternativer

Pasienter med lav risiko - reseptfrie alternativer:
 1. Elemental sink 50 mg 1 gang daglig i 7 dager
 2. Quercetin 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager eller
Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 mg 1 gang daglig i 7 dager
 1. Vitamin C 1000 mg 1 gang daglig i 7 dager
 2. Vitamin D3 5000iu 1 gang om dagen i 7 dager
Pasienter med høy risiko
 1. Elemental sink 50 mg 1 gang daglig i 7 dager
 2. Hydroxychloroquine (HCQ) 200 mg 2 ganger daglig i 7 dager
Hvis HCQ ikke er tilgjengelig, Quercetin 500 mg 3 ganger daglig i 7 dager eller EGCG 400 mg 2 ganger daglig i 7 dager
 1. Azithromycin 500 mg 1 gang daglig i 5 dager eller
Doxycycline 100 mg 2 ganger daglig i 7 dager
 1. Vitamin C 1000 mg 1 gang daglig i 7 dager
 2. Vitamin D3 50000 iu 1 gang om dagen i 1 eller 2 dager
                                                                                                                                                              
 1. https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306
 4. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633
Andre behandlingsalternativer
 1. Ivermectin 6 mg 2 ganger daglig i 1 eller 2 dager
 2. Budesonide 1 mg / 2 ml løsning via forstøver 2 ganger daglig i 7 dager
 3. Dexametason 8 mg 1 gang daglig i 7 dager
 4. Blodfortynnere (dvs. Lovenox)
 5. Polikliniske monoklonale antistoffer som REGN-COV2 cocktail eller Bamlanivimab
 6. Hjem IV væsker og oksygen
PRØV Å HOLDE PASIENTER UTEN SYKEHUSET                                                                                                                                                 
 1.   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
 2.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392554/
 3.   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436
 4. https://www.onlinejacc.org/content/76/1/122?_ga=2.33698596.423106752.1597365568- 1776897998.1597365568

Covid-19 protokół profilaktyki Zelenko Strona internetowa: Vladimirzelenkomd.com

Profilaktyka to działanie podejmowane w celu zapobiegania lub ochrony przed określoną chorobą. Pochodzenie greckie, od słowa „phylax” oznaczającego „strzec” i „czuwać”.

Pacjenci niskiego ryzyka

Młodzi, zdrowi ludzie nie wymagają profilaktyki przeciwko Covid 19. U młodych i zdrowych ludzi ta infekcja powoduje łagodne objawy przypominające przeziębienie. Dla tych pacjentów korzystne jest narażenie na działanie Covid-19, wytworzenie przeciwciał i usunięcie wirusa przez ich układ odpornościowy. Ułatwi to rozwój odporności zbiorowiskowej i pomoże zapobiegać przyszłym pandemiom Covid-19. Jednakże, jeśli ci pacjenci chcieliby zastosować profilaktykę przeciwko Covid-19, powinni zastosować protokół opisany poniżej.

Pacjenci średniego ryzyka

Pacjenci tej kategorii są zdrowi, ale mają potencjalnie wysokie narażenie na wirusa. Do tej grupy zalicza się personel medyczny, opiekunowie pacjentów wysokiego ryzyka, osoby korzystające z transportu publicznego, osoby udzielające pierwszej pomocy oraz inny niezbędny personel, który ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania społeczeństwa. Tych pacjentów należy zachęcać do stosowania profilaktyki Covid-19 zgodnie z protokołem opisanym poniżej.

Pacjenci wysokiego ryzyka

Pacjenci są uznawani za osoby wysokiego ryzyka, jeśli mają ponad 45 lat lub jeśli mają mniej niż 45 lat, ale cierpią na choroby współistniejące, to znaczy mają inne schorzenia, które zwiększają ryzyko zachorowania. Śmiertelność u tych pacjentów wynosi od 5 do 10%, jeśli są zakażeni Covid-19. Tych pacjentów należy zdecydowanie zachęcić do podjęcia profilaktyki przeciwko Covid-19 zgodnie z protokołem wymienionym poniżej. Protokół dla pacjentów niskiego ryzyka: Cynk pierwiastkowy 25 mg 1 raz dziennie 1 Witamina D 5000iu 1 raz dziennie Witamina C 1000 mg 1 raz dziennie 2 Kwercetyna 500 mg 1 raz dziennie, aż dostępna będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka Jeśli kwercetyna jest niedostępna, należy użyć galusan epigallokatechiny (EGCG) 400 mg 1 raz dziennie 3 Protokół dla pacjentów wysokiego ryzyka: Cynk pierwiastkowy 25 mg raz dziennie Witamina D 5000iu 1 raz dziennie Hydroksychlorochina (HCQ 4 ) 200 mg 1 raz dziennie przez 5 dni, następnie 1 raz w tygodniu, aż dostępna będzie bezpieczna i skuteczna szczepionka.
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ 3 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 4 https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

O Dr. Zelenko Protocolo de Profilaxia para Covid-19 

Site: Vladimirzelenkomd.com 

A profilaxia é uma ação realizada para prevenir ou proteger contra uma doença específica. De origem  grega, vem da palavra "phylax", que significa "guardar" e "vigiar". 
 1. Pacientes de baixo risco 
Pessoas jovens saudáveis não precisam de profilaxia contra Covid 19. Em pessoas jovens e saudáveis,  essa infecção causa sintomas leves de resfriado. É vantajoso que esses pacientes sejam expostos ao  Covid-19, desenvolvam seus anticorpos e tenham seu sistema imunológico eliminando o vírus. Isso  facilitará o desenvolvimento da imunidade do rebanho e ajudará a prevenir futuras pandemias Covid-19.  No entanto, se esses pacientes desejam profilaxia contra Covid-19, eles devem seguir o protocolo  indicado abaixo. 
 1. Pacientes de risco moderado 
Os pacientes dessa categoria são saudáveis, mas apresentam alto potencial de exposição à carga viral.  Este grupo inclui médicos, cuidadores de pacientes de alto risco, pessoas que usam transporte público,  socorristas e outros profissionais essenciais que são cruciais para o funcionamento contínuo da  sociedade. Esses pacientes devem ser incentivados a fazer profilaxia contra Covid-19 de acordo com o  protocolo abaixo. 
 1. Pacientes de alto risco 
Os pacientes são considerados de alto risco se tiverem mais de 45 anos, ou se tiverem menos de 45, mas  apresentarem comorbidades, ou seja, apresentarem outras condições de saúde que os colocam em  risco. Esses pacientes têm uma taxa de mortalidade de 5 a 10% se estiverem infectados com Covid-19.  Esses pacientes devem ser fortemente encorajados a fazer profilaxia contra Covid-19 de acordo com o  protocolo abaixo.  Protocolo para pacientes de risco baixo e moderado Zinco Elementar 25mg 1 vez ao dia  Vitamina D 5000 iu 1 vez por dia  Vitamina C 1000mg 1 vez ao dia  Quercetina 500mg 1 vez ao dia até que uma vacina segura e eficaz esteja disponível Se a quercetina não estiver disponível, use Epigalocatequina-galato (EGCG) 400mg 1 vez ao dia Protocolo para pacientes de alto risco:  Zinco Elementar 25mg uma vez ao dia  Vitamina D 5000 iu 1 vez por dia  Hidroxicloroquina (HCQ) 200 mg 1 vez por dia durante 5 dias, a seguir 1 vez por semana até que uma  vacina segura e eficaz esteja disponível  Se o HCQ não estiver disponível, use o Protocolo para Pacientes de Baixo e Moderado Risco.

Profilaxia Protocolului Zelenko

Profilaxia este o acțiune întreprinsă pentru prevenirea sau protejarea împotriva unei boli specifice. Cuvântul profilaxie de origine greacă provine din cuvântul „filax”, care înseamnă „a păzi” și „a privi”. Pacienți cu risc scăzut Tinerii sănătoși nu au nevoie de profilaxie împotriva Covid 19. La persoanele tinere și sănătoase, această infecție provoacă simptome ușoare asemănătoare frigului. Este avantajos ca acești pacienți să fie expuși la Covid-19, să-și construiască anticorpii și să le elimine virusul sistemul imunitar. Acest lucru va facilita dezvoltarea imunității de turmă și va ajuta la prevenirea viitoarelor pandemii Covid-19. Cu toate acestea, dacă acești pacienți doresc profilaxia împotriva Covid-19, atunci ar trebui să ia protocolul menționat mai jos. Pacienți cu risc moderat Pacienții din această categorie sunt sănătoși, dar au un potențial ridicat de expunere la încărcătură virală. Acest grup include personalul medical, îngrijitorii pacienților cu risc ridicat, persoanele care folosesc transportul public, cei care primesc asistență și alt personal esențial care sunt cruciale pentru continuarea funcționării societății. Acești pacienți trebuie încurajați să facă profilaxie împotriva Covid-19 în conformitate cu protocolul menționat mai jos. Pacienți cu risc ridicat Pacienții sunt considerați cu risc ridicat dacă au peste 45 de ani sau dacă au mai puțin de 45 de ani, dar au comorbidități, adică au alte condiții de sănătate care îi pun în pericol. Acești pacienți au o rată de mortalitate între 5 și 10% dacă sunt infectați cu Covid-19. Acești pacienți ar trebui să fie încurajați să ia profilaxie împotriva Covid-19 în conformitate cu protocolul menționat mai jos. Protocol pentru pacienții cu risc scăzut și moderat: Elemental Zinc 25mg 1 dată pe zi Vitamina D 5000iu 1 dată pe zi Vitamina C 1000mg de 1 dată pe zi Quercetin 500mg 1 dată pe zi până când un vaccin sigur și eficient devine disponibil. Dacă Quercetin nu este disponibil, atunci utilizați Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 mg o dată pe zi Protocol pentru pacienții cu risc ridicat: Elemental Zinc 25mg o dată pe zi Vitamina D 5000iu 1 dată pe zi Hidroxiclorochină (HCQ) 200 mg o dată pe zi timp de 5 zile, apoi o dată pe săptămână până când devine disponibil un vaccin sigur și eficient Dacă HCQ nu este disponibil, utilizați Protocolul pentru pacienții cu risc scăzut și moderat.

B”H

Covid-19 Профилактический Протокол от Доктора Зеленко

Сайт: Vladimirzelenkomd.com Профилактика - это действие, предпринимаемое для предотвращения или защиты от определенного заболевания. Греческое происхождение от слова «филакс», что означает «охранять» и «наблюдать». Пациенты с низким уровнем риска Молодым здоровым людям не нужна профилактика от Covid 19. У молодых и здоровых людей эта инфекция вызывает легкие симптомы, похожие на простуду. Этим пациентам выгоднее подвергнуться воздействию Covid-19, приобрести свои антитела и очистить иммунную систему от вируса. Это будет способствовать развитию коллективного иммунитета и поможет предотвратить будущие пандемии Covid-19. Однако, если эти пациенты желают получить профилактику от Covid-19, им следует принять протокол, указанный ниже. Пациенты с умеренным риском Пациенты из этой категории здоровы, но имеют высокую потенциальную опасность заражения. В эту группу входят медицинский персонал, лица, ухаживающие за пациентами из группы высокого риска, люди, пользующиеся общественным транспортом, службы быстрого реагирования и другой персонал, который имеет решающее значение для непрерывного функционирования общества. Этим пациентам следует рекомендовать принимать профилактические меры против Covid-19 в соответствии с протоколом, указанным ниже. Пациенты с высоким риском Пациенты относятся к группе высокого риска, если они старше 45 лет или если они моложе 45 лет, но у них есть сопутствующие заболевания, то есть у них есть другие состояния здоровья, которые подвергают их риску. У этих пациентов уровень смертности от 5 до 10%, если они инфицированы Covid-19. Этим пациентам следует настоятельно рекомендовать принимать профилактические меры против Covid-19 в соответствии с протоколом, указанным ниже. Протокол для пациентов с низким и умеренным риском: Элементарный цинк 25 мг 1 раз в день [1] Витамин D 5000 МЕ 1 раз в день Витамин С 1000 мг 1 раз в день [2] Кверцетин 500 мг 1 раз в день, пока не станет доступной безопасная и эффективная вакцина. Если кверцетин недоступен, используйте эпигаллокатехин-галлат (EGCG) 400 мг 1 раз в день [3] Протокол для пациентов с высоким риском: Элементарный цинк 25 мг один раз в день Витамин D 5000 МЕ 1 раз в день Гидроксихлорохин (HCQ [4]) 200 мг 1 раз в день в течение 5 дней, затем 1 раз в неделю, пока не станет доступной безопасная и эффективная вакцина. Если HCQ недоступен, используйте Протокол для пациентов с низким и умеренным риском.

Protokol za profilakso Zelenko Covid-19

Spletno mesto: Vladimirzelenkomd.com

Profilaksa je ukrep za preprečevanje ali zaščito pred določeno boleznijo. Grško poreklo, od besede "phylax", kar pomeni "čuvati" in "opazovati". Bolniki z majhnim tveganjem Mladi zdravi ljudje ne potrebujejo profilakse proti Covidu 19. Pri mladih in zdravih ljudeh ta okužba povzroča blage prehladne simptome. Za te bolnike je koristno, da so izpostavljeni Covid-19, gradijo protitelesa in imunski sistem očisti virus. To bo olajšalo razvoj imunosti čred in preprečilo prihodnje pandemije Covid-19. Če pa ti bolniki želijo profilakso proti Covid-19, naj uporabijo spodaj navedeni protokol. Bolniki z zmernim tveganjem Bolniki iz te kategorije so zdravi, vendar imajo visoko potencialno izpostavljenost virusni obremenitvi. V to skupino spadajo zdravstveno osebje, negovalci tveganih bolnikov, ljudje, ki se vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi, reševalci in drugo nujno osebje, ki je ključnega pomena za nadaljnje delovanje družbe. Te bolnike je treba spodbujati k profilaktični uporabi zdravila Covid-19 v skladu s spodaj navedenim protokolom. Bolniki z visokim tveganjem Bolniki veljajo za visoko tvegane, če so starejši od 45 let ali če so mlajši od 45 let, vendar imajo sočasne bolezni, to pomeni, da imajo druga zdravstvena stanja, zaradi katerih so ogroženi. Ti bolniki imajo med 5 in 10% smrtnosti, če so okuženi s Covid-19. Te bolnike je treba močno spodbujati k profilaktični uporabi zdravila Covid-19 v skladu s spodaj navedenim protokolom. Protokol za bolnike z nizkim in zmernim tveganjem: Elementarni cink 25 mg 1-krat na dan Vitamin D 5000iu 1-krat na dan Vitamin C 1000 mg 1-krat na dan Quercetin 500 mg 1-krat na dan, dokler ni na voljo varno in učinkovito cepivo Če kvercetin ni na voljo, uporabite Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 mg 1-krat na dan Protokol za bolnike z visokim tveganjem: Elementarni cink 25 mg enkrat na dan Vitamin D 5000iu 1-krat na dan Hidroksiklorokin (HCQ) 200 mg enkrat na dan 5 dni, nato 1-krat na teden, dokler ni na voljo varno in učinkovito cepivo Če HCQ ni na voljo, uporabite protokol za bolnike z nizkim in zmernim tveganjem.

Zelenko Covid-19 Protocolo de Profilaxis

Pagina web: Vladimirzelenkomd.com

  La profilaxis es una acción que se toma para prevenir o proteger contra una enfermedad específica. El término profilaxis es de origen griego “prophylaxis”, compuesta de “pro” que significa “antes” y “phylax” que significa “guardián”, y el sufijo “sis” que indica “acción”

Pacientes de Bajo Riesgo

Las personas jóvenes sanas no necesitan profilaxis contra Covid 19. En personas jóvenes y sanas, esta infección causa síntomas leves similares a los de un resfriado. Es ventajoso para estos pacientes estar expuestos a Covid-19, desarrollar sus anticuerpos y hacer que su sistema inmunológico elimine el virus. Esto facilitará el desarrollo de la inmunidad colectiva y ayudará a prevenir futuras pandemias de Covid-19. Sin embargo, si estos pacientes desean profilaxis contra Covid-19, deben seguir el protocolo que se indica a continuación.  

Pacientes de Riesgo Moderado

Los pacientes de esta categoría son sanos, pero tienen un alto potencial de exposición a la carga viral. Este grupo incluye personal médico, cuidadores de pacientes de alto riesgo, personas que utilizan el transporte público, socorristas y otro personal esencial que es crucial para el funcionamiento continuo de la sociedad. Se recomienda que estos pacientes utilicen el tratamiento de profilaxis contra Covid-19 de acuerdo con el protocolo que se indica a continuación.  

Pacientes de Alto Riesgo

Los pacientes se consideran de alto riesgo si tienen más de 45 años, o si son menores de 45 pero tienen comorbilidades, es decir, tienen otras condiciones de salud que los ponen en riesgo. Estos pacientes tienen una tasa de mortalidad de entre el 5% y el 10% si están infectados con Covid-19. Se debe recomendar encarecidamente a estos pacientes que tomen profilaxis contra Covid-19 de acuerdo con el protocolo que se indica a continuación.   Protocolo para pacientes de riesgo bajo y moderado: Zinc elemental 25mg 1 vez al día[1] Vitamina D 5000 iu 1 vez al día Vitamina C 1000mg 1 vez al día[2] Quercetina 500mg 1 vez al día hasta que esté disponible una vacuna segura y eficaz Si la Quercetina no está disponible, utilice Galato de Epigalocatequina (EGCG) 400mg 1 vez al día [3]   Protocolo para pacientes de alto riesgo: Zinc elemental 25mg 1 vez al día Vitamina D 5000 iu 1 vez al día Hidroxicloroquina (HCQ[4]) 200mg 1 vez al día por 5 días, luego 1 vez a la semana hasta que esté disponible una vacuna segura y eficaz. Si HCQ no está disponible, utilice el Protocolo para pacientes de riesgo bajo y moderado.  
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ [3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 [4] https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1

Zelenko Covid-19 Profylax Protokoll Website: Vladimirzelenkomd.com Profylax är en åtgärd som vidtas för att förebygga eller skydda mot en specificerad sjukdom. Grekiskt ursprung, från ordet "phylax", vilket betyder "att bevaka" och "titta på". Patienter med låg risk Unga friska människor behöver inte profylax mot Covid 19. Hos unga och friska människor orsakar denna infektion milda förkylningsliknande symtom. Det är fördelaktigt för dessa patienter att exponeras för Covid-19, bygga upp sina antikroppar och få deras immunsystem att rensa viruset. Detta underlättar utvecklingen av flockimmunitet och förhindrar framtida Covid-19-pandemier. Men om dessa patienter önskar profylax mot Covid-19, bör de ta protokollet nedan. Patienter med måttlig risk Patienter från denna kategori är friska men har hög potential för virusbelastning. Denna grupp omfattar medicinsk personal, vårdgivare av högriskpatienter, personer som använder kollektivtrafik, förstahandsinspektörer och annan nödvändig personal som är avgörande för att samhället ska fungera fortsatt. Dessa patienter bör uppmuntras att ta profylax mot Covid-19 i enlighet med protokollet som anges nedan. Patienter med hög risk Patienter anses vara höga risker om de är över 45 år, eller om de är yngre än 45 men har comorbiditeter, det vill säga de har andra hälsotillstånd som riskerar dem. Dessa patienter har en dödlighet på mellan 5 och 10% om de är smittade med Covid-19. Dessa patienter bör starkt uppmuntras att ta profylax mot Covid-19 i enlighet med protokollet som anges nedan. Protokoll för patienter med låg och måttlig risk: Elemental zink 25 mg 1 gång om dagen D-vitamin 5000iu 1 gång om dagen C-vitamin 1000 mg 1 gång om dagen Quercetin 500 mg 1 gång om dagen tills ett säkert och effektivt vaccin blir tillgängligt Om Quercetin inte är tillgängligt, använd sedan Epigallocatechin-gallate (EGCG) 400 mg 1 gång om dagen Protokoll för högriskpatienter: Elemental zink 25 mg en gång om dagen D-vitamin 5000iu 1 gång om dagen Hydroxiklorokin (HCQ) 200 mg 1 gång om dagen i 5 dagar, sedan 1 gång i veckan tills ett säkert och effektivt vaccin blir tillgängligt Om HCQ inte är tillgängligt ska du använda protokollet för patienter med låg och måttlig risk.

Zelenko Covid-19 Profilaksi Protokolü

Websitesi: Vladimirzelenkomd.com

  Profilaksi belirli bir hastalığı önleme veya ona karşı korunma amacıyla alınan eylemdir.  Yunanca "filaks" sözcüğünden gelir ve "korunma", "bekçilik etme" anlamı taşır.   

Düşük Risk Grubundaki Hastalar

Sağlıklı genç kişilerin Covid 19’a karşı profilaksiye ihtiyacı yoktur.  Bu enfeksiyon genç ve sağlıklı kişilerde hafif soğuk algınlığına benzer semptomlara yol açar.  Bu hastaların Covid-19’a maruz kalmaları bağışıklık sistemlerinin antikor üretip virüsü temizlemeleri açısından faydalıdır. Bu, sürü bağışıklığının gelişmesini kolaylaştırıp ileride ortaya çıkabilecek Covid-19 pandemilerinin önlenmesine yardım edecektir.  Bununla birlikte, bu hastaların Covid-19’a karşı profilaksi talep etmeleri halinde aşağıda belirtilen protokolü almalıdırlar.  

Orta Risk Grubundaki Hastalar

Bu kategoride yer alan hastalar sağlıklıdır ancak virüs yüküne maruz kalma potansiyelleri yüksektir.  Bu grupta sağlık personeli, yüksek riskli hastalara bakım verenler, toplu taşımayı kullanan kişiler, toplumun işler durumda kalması için kritik öneme sahip ilk müdahale yapanlar ve diğer zorunlu personel sayılabilir.  Bu hastalar, aşağıda belirtilen protokolle uyumlu olarak, Covid-19’a karşı profilaksi almaya teşvik edilmelidir.  

Yüksek Risk Grubundaki Hastalar

45 yaş üzeri veya 45 yaşın altındaki komorbiditeleri, yani onları riske sokan başka sağlık sorunları bulunan hastalar yüksek risk grubunda değerlendirilir.  Covid-19 bulaşması halinde bu hastalarda %5 ila %10 oranında arası ölüm görülmektedir. Bu hastaların, aşağıda belirtilen protokolle uyumlu olarak, Covid-19’a karşı profilaksi almaya teşvik edilmeleri önemlidir.   Düşük ve Orta Risk Grubundaki Hastalar için Protokol: Elementel Çinko 25mg, günde 1 kez[1] D Vitamini 5.000iu, günde 1 kez C Vitamini 1.000mg, günde 1 kez[2] Kuersetin 500mg, günde 1 kez (güvenilir ve etkili bir aşı gelene dek) Eğer Kuersetin yoksa, günde 1 kez Epigallokateşin Gallat (EGCG) 400mg alın[3]   Yüksek Risk Grubundaki Hastalar için Protokol: Elementel Zinc 25mg, günde 1 kez D Vitamini 5.000iu, günde 1 kez Hidroksiklorokin (HCQ[4]) 200mg, 5 gün boyunca günde 1, sonrasında güvenilir ve etkili bir aşı gelene dek haftada 1 kez Eğer HCQ yoksa, Düşük ve Orta Risk Grubundaki Hastalar için protokolü uygulayın.
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7365891/ [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/ [3] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5014633 [4] https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1